Deň: 19. júna 2020

Zasadnutie zhromaždenia delegátov a zasadnutie správnej rady

Dňa 19.06.2020 sa konalo mimoriadne Zhromaždenie delegátov, kde boli prítomní všetci delegovaní delegáti nášho klubu. Jediný bod programu bola Voľba nových členov správnej rady. Na základe návrhu výkonného riaditeľa boli do správnej rady jednohlasne zvolení dvaja noví členovia a to:

Marianna Krasuľová – konateľka GOLDY TRANS Poprad, s.r.o.

Miloš Kopper – konateľ spoločnosti CAPITULUM PLUS s.r.o.

Následne na to sa konalo Zasadnutie Správnej rady, kde všetci členovia správnej rady jednohlasne odsúhlasili výšku mesačného príspevku na hráča s platnosťou od 01.07.2020 do 30.06.2021 a to:

  • veková kategória 0,1,2 – mesačný príspevok 20€
  • veková kategória 3,4,5,6 a vyššie – mesačný príspevok 25€
  • každý druhý súrodenec mesačný príspevok 15€, každý tretí súrodenec 0€.

Novej správnej rade prajeme do sezóny 2020/2021 veľa správnych rozhodnutí a úspechov v ich práci!