Tlačivá a dokumenty na stiahnutie

Poplatky

Mesačné poplatky

Podľa zápisnice zasadnutia správnej rady konanej  dňa 19.06.2020 sa stanovuje mesačný príspevok od 01.07.2020 do 30.06.2021 vo výške 20,00€ na jedno dieťa v kategórii 0,1,2. V kategórii 3,4,5,6 a vyššie je suma mesačného príspevku 25,00€. Pri každom druhom súrodencovi je suma mesačného príspevku 15,00€. Každý tretí súrodenec 0,00€.

Mesačné príspevky za dieťa za daný mesiac sa platia najneskôr vždy posledný deň daného mesiaca.

Hráč, ktorý je viac ako 3 týždne chorý, mesačný príspevok na dieťa neplatí. Je potrebné doložiť potvrdenie od lekára.

K platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko za koho sa platí, za aký mesiac je daná platba, a za čo je daná platba (mesačný príspevok, členský príspevok)

Mesačný poplatok za dieťa sa platí celý kalendárny rok.

Ročné poplatky

Každé dieťa klubu sa stáva automaticky členom klubu.

Ročný poplatok člena klubu podľa ustanovujúcej schôdze zo dňa 26.01.2019 je 10,00 € ročne.

Členský poplatok je potrebné uhradiť do 30 dní odo dňa prijatia za člena klub.

Číslo účtu IBAN: SK1209000000005155175270