Zákaz organizovať hromadné podujatia

Od 25.novembra 2021 je zákaz organizovať hokejové zápasy, ktoré spadajú pod organizáciu hromadných podujatí.

Dňa 25.11.2021, v časti Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, Vyhláška ÚVZ SR zo dňa 24.11.2021 s účinnosťou od 25.11.2021 (vyhl.č. 261

               v časti Uznesenia Vlády SR, č. 695 zo dňa 24.11.2021 (č.695/2021)

OPATRENIA ÚVZ SR, RÚVZ SR, OPATRENIA PRI ORGANIZÁCII ŠPORTOVEJ ČINNOSTI (zápasy v súťažiach SZĽH) OPATRENIA PRI ORGANIZÁCII ŠPORTOVEJ ČINNOSTI (tréningy, prípravné stretnutia, turnaje) INFORMÁCIE PRÍSLUŠNÝCH MINISTERSTIEV SR, UZNESENIA VLÁDY SR, informácie SZĽH, informácie korona.gov.sk.

261 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

§ 2 Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam

(1) Ak táto vyhláška ďalej neustanovuje inak, všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia.

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

a) hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce, pričom všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP; maximálna kapacita takéhoto hromadného podujatia je 10 osôb,

b) bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu podľa § 4,

c) zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,

d) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,

e) voľby, 261/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 2

f) výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:

1. hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),

2. futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),

3. hádzaná: Niké Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),

4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),

5. basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Niké Extraliga žien (basketbal – ženy),

6. medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na základe účasti klubov v súťažiach podľa bodov 1 až 5,

g) hromadné podujatia nevyhnutné na činnosť karanténnych tréningových centier pre vrcholový šport schválených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydaným po 24. novembri 2021.

Start a Conversation

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *